Modlitwa

Modlitwa to nasza nadzieja, to lekarstwo na nasze życie i naszą duszę.

Intencje polecane Pogotowiu duchowemu powierzamy Opatrzności Bożej w modlitwie wiernych w naszej codziennej Eucharystii i w modlitwie brewiarzowej.

W intencjach kapłanów oraz osób korzystających z posługi Pogotowia ofiarę modlitwy i umartwienia składają siostry klauzurowe i czynne. Poszczególne wspólnoty sióstr pełnią dyżur modlitewny w podanej poniżej kolejności.  


Wszedłeś na stronę modlitwy Pogotowia duchowego. Prośba o modlitwę, którą wpiszesz na tej stronie, zostanie przesłana wspólnocie sióstr, które pełnią dyżur modlitewny.
Ty sam możesz również powiększyć modlitewny skarbiec Pogotowia i Kościoła. Możesz Panu Bogu codziennie ofiarować swoją modlitwę, post, jałmużnę i cierpienie.
W intencjach, które wpiszesz poniżej odmawiaj od dzisiaj aż do czasu ich wysłuchania Twoje ulubione modlitwy oraz koronkę do Miłosierdzia Bożego i modlitwę różańcową, ofiarując je zarazem za siebie samego, za Twoich bliskich oraz w potrzebach Pogotowia duchowego i Kościoła. Bóg zapłać!

Wpisz swoją prośbę o modlitwę
Zakony wspierające nas modlitewnie
Zakon Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu
Opieka modlitewna nad: poniedziałek

Pomysł Pogotowia Duchowego mi się bardzo podoba.

Mając na Facebooku podobne doświadczenie osób które potrzebowały rozmowy, poświęcenie im czasu i wysłuchanie było wielką pomocą. Osoby te były wdzięczne, dziękowały że ktoś ich wysłuchał, powracały do kolejnych rozmów.

Może Ojciec liczyć na wspólnotę sióstr benedyktynek z Jarosławia, które deklarują swoją pomoc by być zapleczem duchowym dla tego dzieła www.pogotowieduchowe.pl
Za tych wszystkich którzy będą posługiwać przy telefonie i tych, którzy będą dzwonić i rozmawiać.
Obejmujemy swoją modlitwą jedną wybraną przez nas  dobę,Może to być proponowana przez Ojca  doba: poniedziałek od 12:00 do wtorek do godz: 12:00

Siostry Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia z Sułoszowej koło Pieskowej Skały
Opieka modlitewna nad: poniedziałek

Radość i pokój w Duchu Świętym

Niech łaska Ducha Świętego zawsze będzie z nami
Ogromnie dziękuję, że mogę się włączyć w dzieło Pogotowia duchowego. 
Jeśli jest to możliwe, to chciałabym pomóc swoją modlitwą i post w konkretnych intencjach w poniedziałki oraz wtedy, gdy o pomoc proszą kapłani.
Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkim. Z modlitwą

S. Virginia c.s.s.

Zakon Sióstr Klarysek z Krakowa
Opieka modlitewna nad: wtorek

Pokój i Dobro!

Czcigodny Ojcze, jedna z naszych sióstr- s. Agnieszka będzie czuwała modlitewnie od wtorku do środy od 12 do 12 tak jak Ojciec prosił.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy błogosławieństwa Bożego w podjętym dziele.

Niech Pan Was błogosławi, strzeże i umacnia.

Strona www: www.klaryski.pl
Zakon Sióstr Klarysek Kapucynek z Krakowa
Opieka modlitewna nad: środa

Z radością włączamy się dzieło "Pogotowie duchowe". Będziemy towarzyszyć naszą modlitwą wszystkim kapłanom oraz tym osobom, które będą szukały duchowej pomocy i rozmowy. Niech Duch Święty Was umacnia i napełnia to dzieło swoim pokojem i mądrością.

Z modlitwą,
siostry klaryski kapucynki z Krakowa

Strona www: www.kapucynki.pl
Zakon Sióstr Klarysek ze Słupska
Opieka modlitewna nad: czwartek

Odpowiadając na prośbę, nasza Wspólnota Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Słupsku podejmuje się wspierac modlitwą inicjatywę Ojca POGOTOWIE DUCHOWE w każdy czwartek od godz. 12.00 do piątku do godz. 12.00.

Niech Bóg udziela potrzebnych łask i światła Ducha Świętego w niesieniu pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Siostry Klaryski ze Słupska

Siostry Duszy Chrystusa z Krakowa
Opieka modlitewna nad: czwartek
Jesteśmy wspólnotą zakonną działającą apostolsko w Polsce, w Afryce i w Ameryce Północnej, założoną w XX wieku przez Sługę Bożą Matkę Paulę Zofię Tajber. Celem naszego Zgromadzenia jest szerzenie kultu Najświętszej Duszy Jezusa oraz troska o ludzkie dusze.
 
Centrum naszej duchowości stanowi prawda o tym, że Jezus żyje w nas, by w nas i przez nas działać zbawczo. Mottem są słowa św. Pawła:
„Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).
 
Przejęte tą prawdą troszczymy się o los Jezusa w naszych duszach i w duszach innych ludzi. Na naszej stronie znajdziesz informacje o naszej Założycielce i duchowości, a także możesz zapoznać się bliżej z naszą działalnością i życiem wspólnoty.
Zakon Mniszek Kamedułek ze Złoczewa
Opieka modlitewna nad: piątek

Z zainteresowaniem i wzruszeniem przeczytałyśmy list O. Benedykta OFM Cap. mówiący o utworzeniu nowej strony internetowej, mającej służyć – o każdej porze dnia i nocy – duchową pomocą tym wszystkim, którzy jej potrzebują, a może nawet rozpaczliwie szukają: chorym, cierpiącym, nie umiejącym poradzić sobie z problemami, zagubionym, szukającym drogi do Boga.

Jesteśmy pełne podziwu dla Kapłanów, którzy nie liczą godzin swojej pracy, lecz z hojnością godną powołania otrzymanego od Boga, pragną nieść pomoc bez miary, odpowiadając na każde wezwanie. Prawdziwie, jest to dzieło Boże! Z radością więc się w nie włączamy, na miarę naszych możliwości. Pragniemy bowiem gorąco, aby nasze kontemplacyjne powołanie również służyło ludziom – Kościołowi i światu. Ofiarować im możemy modlitwę, pokutę codziennego życia ukrytego w klauzurze, duchowe piękno i moc, które czerpiemy z kontemplacji Boga. Głęboko wierzymy w potęgę tych środków i mamy liczne dowody ich skuteczności.

Z tą wiarą włączamy się piękną inicjatywę Ojców Kapucynów. Zgodnie z Ich życzeniem, nasza modlitwa będzie szczególnie intensywna przez jedną dobę w tygodniu: od piątkowego do sobotniego południa. Ufamy, że przyczyni się ona do skuteczności Dzieła: wspomoże Organizatorów i wszystkich współpracujących z Nimi Kapłanów, a szukającym pomocy – przysporzy odwagi i wyprosi u Boga potrzebne łaski.

Z całego serca życzymy Wszystkim wspaniałych owoców! Mniszki Kamedułki

Strona www: www.kamedulki.eu
Zakon Mniszek Karmelitanek z Gniezna
Opieka modlitewna nad: sobota

Z radością włączamy się w dzieło "Pogotowia duchowego" i obiecujemy wsparcie - naszą modlitwą, postem, ofiarą  i wszystkim, co Jezus od na dla Was weźmie. Niech każdy - pomagający i proszący o pomoc, doświadczy, że jest bezwarunkowo i na zawsze kochany przez Boga, że nie jest sam.

Pozdrawiamy serdecznie.
siostry karmelitanki z Gniezna

Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia
Opieka modlitewna nad: niedziela

Ogarniamy modlitwa dzieło pogotowia duchowego.

Siostry Służebnice Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji
Opieka modlitewna nad: całą akcją

Celem naszych nieustannych wysiłków jest nieustanne otaczanie chwałą Trójjedynego Boga i chwalenie imienia Bożego od wschodu do zachodu słońca. W szczególny sposób czcimy Ducha Świętego i okazujemy otwartość i wierność wobec Jego natchnień. 

Źródłem naszego życia kontemplacyjnego jest sprawowanie Eucharystii i wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Jesteśmy także wezwane do niesienia duchowej pomocy siostrom i braciom przez modlitwę. 

W naszej modlitwie znajdują żywy oddźwięk potrzeby i cierpienia całego kościoła i wszystkich ludzi na świecie. 

Pomysł
Pogotowie duchowe to dzieło kapłanów kościoła Rzymsko-katolickiego. 7 dni w tygodniu chcemy być dla ludzi, dla owiec z owczarni Chrystusa. Jeżeli chcesz, zadzwoń, aby porozmawiać ...
więcej
Kim jesteśmy
Jesteśmy kapłanami Kościoła Rzymskokatolickiego. Chcemy być dla Ciebie 7 dni w tygodniu przez 18h na dobę. Możesz dzwonić w każdej chwili, którą uznasz za stosowną. ...
więcej
Pomoc specjalistyczna
W sytuacjach kryzysowych, gdy potrzebna natychmiastowa interwencja lub specjalistyczna pomoc można dzwonić: Numer Alarmowy, telefon 112, czynny całą dobę Natychmiastowa pomocy policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego ...
więcej
Modlitwa
Modlitwa to nasza nadzieja, to lekarstwo na nasze życie i naszą duszę. Intencje polecane Pogotowiu duchowemu powierzamy Opatrzności Bożej w modlitwie wiernych w naszej codziennej Eucharystii ...
więcej